Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu

  • Drukuj


W okresie od 01.09.2012r. do 28.02.2015r. realizujemy projekt

"EDUKACYJNY SYMULATOR EKONOMICZNY INVESTOR"

(Umowa nr UDA-POIG.09.02.00-08-051/11-00)

 

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowego, innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania w praktyce nauczania przedmiotów

ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista oraz przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Produkt finalny to Edukacyjny Symulator Ekonomiczny INVESTOR. Jest to komputerowy symulator zmian decyzyjnych realizowanych w postaci

gry strategiczno - decyzyjnej, który zakłada kształcenie umiejętności praktycznej analizy decyzyjnej, a w szczególności

opracowywanie optymalnej procedury rozwiązania sformułowanego problemu, oszacowania prawdopodobieństwa

wystąpienia określonych następstw oraz oceny użyteczności każdego wyniku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

* * *        * * *